Eliald

HG G-self Limited Blue Clear Ver(1:144)

HG G-self 大气圈背包装备型 限定蓝色透明版

类 型:High Grade
系 列:高达 RECONGUISTA in G

从10月2日深夜播放的『高达 RECONGUISTA in G』1小时SP的观众中抽选出500名幸运观众,将会得到节目播放纪念刚普拉「HG G-self 大气圈背包装备型 限定蓝色透明版」作为礼物

猜你喜欢...

发表评论

  1. FA78KAI说道:

    [囧]又拿透明限定坑人

跳至工具栏