Wesker

MG 真武者顽駄无战国之阵(1:100 黑衣大铠)

MG 1/100 Shin Musha Gundam Sengoku no Jin(Black Robe Large Armor)

MG 1/100 Shin Musha Gundam Sengoku no Jin(Black Robe Large Armor)MG 真武者顽駄无战国之阵(1:100 黑衣大铠)
MG 1/100 Shin Musha Gundam Sengoku no Jin(Black Robe Large Armor)

类 型:Master Grade
预订开始时间:2021年09月15日
发售日:2022年01月
售 价:9,500日元(+税)
材 质:PS、PE、PP、ABS
JAN号:
预订地址:万代天猫旗舰店(CH)

将发售中的「MG 真武者顽駄无战国之阵」赋予属于钢普拉的原创配色,成为新商品!

本商品基于发售中的「MG 真武者顽駄无战国之阵」,成形色更换为以黑色为主色,红色外装甲采用电镀加工,银色外装甲采用金属成形色;附送像和纸一样的「原创和风标识贴纸」,上面绘有独特的华丽夺目的彼岸花;战国之阵中屏风保留,全新的屏风绘由森下直亲先生绘制,并施加了烫银加工;同样保留的木简式铭牌的文字采用铝箔贴纸重现;包装盒采用全彩设计。

【商品内容】
板件×19、贴纸、组装说明书

MG 1/100 Shin Musha Gundam Sengoku no Jin(Black Robe Large Armor)

MG 1/100 Shin Musha Gundam Sengoku no Jin(Black Robe Large Armor)

MG 1/100 Shin Musha Gundam Sengoku no Jin(Black Robe Large Armor)

MG 1/100 Shin Musha Gundam Sengoku no Jin(Black Robe Large Armor)

MG 1/100 Shin Musha Gundam Sengoku no Jin(Black Robe Large Armor)

MG 1/100 Shin Musha Gundam Sengoku no Jin(Black Robe Large Armor)

MG 1/100 Shin Musha Gundam Sengoku no Jin(Black Robe Large Armor)

MG 1/100 Shin Musha Gundam Sengoku no Jin(Black Robe Large Armor)

MG 1/100 Shin Musha Gundam Sengoku no Jin(Black Robe Large Armor)

MG 1/100 Shin Musha Gundam Sengoku no Jin(Black Robe Large Armor)
MG 1/100 Shin Musha Gundam Sengoku no Jin(Black Robe Large Armor)
MG 1/100 Shin Musha Gundam Sengoku no Jin(Black Robe Large Armor)
MG 1/100 Shin Musha Gundam Sengoku no Jin(Black Robe Large Armor)

猜你喜欢...

发表评论

 1. ProcessError说道:

  虽然是老模,但这个配色真好看

 2. 香菇炖鸡面说道:

  够老的,还换色没完了

 3. llehehttahw说道:

  大腿和上臂的樱花是水贴?

 4. 天元说道:

  大将,斩

 5. 無愛想说道:

  买不起系列

 6. free火之红莲说道:

  可以啊,这龙飞凤舞屏风很赞啊~~

 7. 晓之翔说道:

  老模不用,也要缴税,所以还不如出来骗骗

 8. 向风群岛说道:

  屏风甚是哟西。。。就是买不起。。。

 9. sagi1123说道:

  帅气,看了眼评论区,寻思MG能有多贵……仔细一看,告辞了告辞了

官方微信

Wonder Festival上海展
跳至工具栏