Wesker

HG AGX-05 赛巴斯塔(特别完成版)

HGSR AGX-05 Cybaster(Extra Finish)

HGSR AGX-05 Cybaster(Extra Finish)HGSR AGX-05 赛巴斯塔(特别完成版)
HGSR AGX-05 Cybaster(Extra Finish)

类 型:High Grade
预订开始时间:2022年01月21日
发售日:2022年04月
售 价:7,000日元(+税)
系 列:超级机器人大战OG
全 高:约170mm
材 质:PS
万代商品编号:5063768
日本商品编码:4573102637680
预订地址:Bandai天猫旗舰店(CH)

施加特别完成涂层,追加新武器「斩空破虚刀」的限定HG 赛巴斯塔登场!

『超级机器人大战』原创系列的代表性机体以特别完成加工再度登场!本商品基于发售中的「HGSR AGX-05 赛巴斯塔」,外装甲的主要部分采用特别完成加工,关节的紫色,膝盖的红色,封魔剑的剑柄以及脚爪的黄色均采用金属色。封魔剑的剑刃则采用电镀涂层加工。除此之外,本商品新增全新开模的「斩空破虚刀」,剑柄亦采用金属色,刀刃的银色部分为电镀涂层加工,分离双持与合并使用均能重现。另外,本商品采用全彩设计。

【商品内容】
板件×、贴纸、组装说明书

HGSR AGX-05 Cybaster(Extra Finish)

HGSR AGX-05 Cybaster(Extra Finish)

HGSR AGX-05 Cybaster(Extra Finish)

HGSR AGX-05 Cybaster(Extra Finish)

HGSR AGX-05 Cybaster(Extra Finish)

HGSR AGX-05 Cybaster(Extra Finish)

HGSR AGX-05 Cybaster(Extra Finish)

HGSR AGX-05 Cybaster(Extra Finish)

HGSR AGX-05 Cybaster(Extra Finish)

HGSR AGX-05 Cybaster(Extra Finish)
HGSR AGX-05 Cybaster(Extra Finish)
HGSR AGX-05 Cybaster(Extra Finish)
HGSR AGX-05 Cybaster(Extra Finish)
HGSR AGX-05 Cybaster(Extra Finish)

猜你喜欢...

发表评论

 1. RX-78-78说道:

  邪恶的万代啊,OG才出了两款立马就来玩限定了,这是要逼我把手头的塞巴斯塔出了,再入限定的节奏啊。

 2. Muifo1112说道:

  這顏色及顏值… 可以…
  到時看供貨

 3. gundam016说道:

  就怕实物会是一堆水纹银了。

官方微信

Wonder Festival上海展
跳至工具栏